3. Institutions

Teatros del Canal

Branding Canal Connect, 2023

Graphic Works for Metro Canal, 2022 (photos: Alex Calderón)

“Centro Coreográfico Canal. Memoria de actividades”, 2021–2022

Branding Teatros del Canal, 2020–2021

“Programa de actividades”, 2020–2021

7. Contact